DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
 
VIENUOLIJOS LIETUVOJE IX-XV AMŽIAI
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 243-275 psl.
 
Roma 1969
I. Pirmieji vienuolių susitikimai su lietuviais
II. Vienuolių veikla Lietuvoje prieš 1387 m. krikštą
III. Vienuolių dalis Lietuvos krikšte
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX