PROF. DR. VYTAUTAS PAVILANIS
 
GYVYBĖS SAMPRATA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 469-475 psl.
 
ROMA 1974

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX