PROF. STASYS YLA
 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
BENDRAS ŽVILGSNIS Į PRAEITĄ KELIĄ
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu V t. 3-28 psl.
 
Roma 1964
I. Akademijos idėja
II. Akademijos charakteris
III. Akademijos veikla
IV. Akademijos ,personalas’
Baigiamosios pastabos

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX