VYTAUTAS PAVILANIS
 
SPECIFINIS VIRUSO SUKELTO VĖŽIO IMUNITETAS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 329-334 psl.
 
ROMA 1972

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX