P. GAUČYS
 
DR. VIKTORAS JASAITIS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 553-558 psl.
 
ROMA 1970
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX