LADAS TULABA
 
VYSKUPU IR APAŠTALŲ KOLEGIJA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 135-150 psl.
 
ROMA 1972
I. Apaštalai ir jų Kolegija
II. Vyskupai
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX