JURGIS GIMBUTAS
 
LIETUVOS BAŽNYČIŲ CHRONOLOGIJA IR STATISTIKA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 215-259 psl.
 
Roma 1970
Įvadas
Bažnyčių statistikos klausimai
Tabelių ir kartogramų komentarai
IŠVADOS
LIETUVOS BAŽNYČIŲ STATYBŲ CHBONOLOGIJA
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX