DR. JUOZAS JAKŠTAS
 
PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VI t 173-188 psl.
 
Roma 1969
1. Krikščionybės plėtra vakarų ir rytų Europoje
2. Vokiečiu ordino paskirtis ir jo kėslai
3. Vokiečių ordinas lietuvių krikšto trukdytojas
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX