JONAS JŪRAITIS
 
KELIOS MINTYS APIE MALDOS GALIMYBES ŠIUOLAIKINIO NIHILIZMO AKIVAIZDOJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 151-160 psl.
 
ROMA 1972
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX