JUOZAS GIRNIUS
 
TAUTA KAIP ŽMOGIŠKOJI TIKROVĖ
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 3-36 psl.
 
ROMA 1974

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX