Apginti aukštesnį Įstatymą 

Kodėl turime priešintis homoseksualų „santuokai" ir judėjimui

TFP Amerikos leidinių komisija


Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacija

2008


Originalus knygos pavadinimas:
Defending A Higher Law. Why We Must Resist Same-Sex „Marriage" and the Homosexual Movement
© 2004 The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property - TFP
1358 Jefferson Road, Spring Grove, Penn. 17362, USA www.tfp.org

© 2008 Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacija p.d.39 Gedimino pr. 7-01008 Vilnius
Vertimas: Andrejus Chomicenka

Paveikslas ant viršelio: Gustave Doré, „ Mozė su Dešimt Dievo Įsakymų lentelėmis"

Ši knyga skiriama Šventajai Šeimai,
kilniausiam visų šeimų pavyzdžiui,
ir mūsų patikimiausiajai vadovei
mūsų pasipriešinime seksualinei revoliucijai
ir homoseksualizmo plitimui.

Tepadeda Dievo Motina ir Jos Sūnus
visiems tikintiesiems išlikti tvirtiems,
ginant santuokos ir šeimos šventas institucijas.

 

Kauno Arkivyskupas Metropolitas

Kaunas, 2008 metų balandžio 23 diena

Homoseksualizmo iššūkis

Bandymas įteisinti homoseksualumą šiandienėje visuomenėje yra iššūkis krikščioniškajai moralei. Bažnyčia neskirsto žmonių į pirmarūšius ar antrarūšius, nes visi yra Dievo vaikai ir visų tikslas yra sugrįžti į Tėvo namus, tačiau Bažnyčia, laikydamasi Šventojo Rašto ir Dekalogo nuostatų, negali žmogaus prigimčiai prieštaraujančio elgesio laikyti moraliu bei leistinu. Knyga „Apginti aukštesnį įstatymą" pasakoja apie pastangas įteisinti homoseksualų elgesį ir malonumų ieškojimą padaryti moralumo kriterijumi. Nesmerkdama klystančiųjų, ji skatina likti ištikimiems krikščioniškos ir bendražmogiškos moralės principams. Meldžiu Dievo palaimos, kad ši knyga padėtų mūsų laikmečio žmonėms, ypač jaunimui susiorientuoti ir aiškiai apsispręsti už krikščioniškąjį požiūrį į žmogaus orumą.

Turinys

Įžanginės pastabos...............................................................................9

Įvadas...................................................................................................13

I dalis

Homoseksualinė revoliucija................................................................17

I    skyrius

Homoseksualų judėjimas: moralinės revoliucijos pristatymas..........19

II    skyrius

Sąsaja, kurios niekas nenori daryti.....................................................23

III    skyrius

Homoseksualų judėjimo ištakos: keista Harry Hay byla..................27

IV    skyrius

Homoseksualinis tinklas: apraizgymo menas....................................33

V    skyrius

Judėjimo taktikų demaskavimas: taikinys esate jūs...........................43

VI    skyrius

Kodėl svarbi tos pačios lyties „santuoka":
homoseksualų ideologijos įteisinimas.................................................53

VII    skyrius

Amoralumo vertimas morale...............................................................57

VIII    skyrius

Mistinis erotizmas: nematoma vaivorykštės pusė...............................61

II dalis

Atsakymai į homoseksualų judėjimo argumentus...........................73

IX    skyrius

Tikroji lytinio akto paskirtis.............................................................75

X    skyrius

Tikros homoseksualios meilės neįmanomumas...............................83

XI    skyrius

Atsakymai į mokslinius judėjimo argumentus.................................89

XII    skyrius

Atsakymas į dvylika argumentų,
naudojamų homoseksualumui pagrįsti............................................101

XIII    skyrius

Romantiškas mitas ir tragiška realybė..............................................109

XIV    skyrius

Klaidinga užuojautos samprata........................................................119

XV    skyrius

Revizionistinių Biblijos tyrimų atmetimas
- Sodoma buvo nubausta už homoseksualumą..............................125

III dalis

Prigimtinis įstatymas ir Bažnyčios mokymas visuomet smerkė homoseksualumą......137

XVI    skyrius

Prigimtinis įstatymas - būtinasis žmogaus atramos taškas.............139

XVII    skyrius

Apaštalų balsas.................................................................................147

XVIII    skyrius

Bažnyčios tėvai ir daktarai smerkia homoseksualumą........................151

XIX    skyrius

Bažnytinė drausmė - žodžių vertimas veiksmais...............................161

XX    skyrius

Neseni homoseksualumo pasmerkimai Bažnyčioje..........................169

XXI    skyrius

2003 metų Vatikano pasmerkimas...................................................173

Išvados .............................................................................................181