Lietuva, Tėvyne mūsų,
                            Tu didvyrių žeme,
                            Iš praeities Tavo sūnūs
                            Te stiprybę semia.               

                            Tegul Tavo vaikai eina
                            Vien takais dorybės,
                            Tegul dirba Tavo naudai
                            Ir žmonių gėrybei.               

                            Tegul saulė Lietuvoj
                            Tamsumas prašalina,
                            Ir šviesa, ir tiesa
                            Mūs žingsnius telydi.             

                            Tegul meilė Lietuvos
                            Dega mūsų širdyse,
                            Vardan tos Lietuvos
                            Vienybė težydi!