LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS LEIDINYS

1 Nr.

UŽGESĘ ŽIBURIAI

 

BIOGRAFIJŲ IR NEKROLOGŲ RINKINYS

PARAŠĖ

Prel. ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

LIETUVOS UNIVERSITETO GARBĖS PROFESORIUS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS PIRMININKAS

REDAGAVO
IR JO 70 M. SUKAKTIES PAMINĖJIMĄ PRIDĖJO 

D-ras J. TUMAS 
LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS NARYS

1 9 3 0

 


Knygoje: (Pavardės - nuoroda į PDF formato straipsnį)

Paminėtinieji lietuviai.
I.    Rašytojai.
II.    Mokslo vyrai.
III.    Mūsų visuomenės veikėjai.
 
Antroji dalis. Minėtinieji kitataučiai.
Rašytojai.
Mokslininkai.
Visuomenės veikėjai.

;
Knygą galite atsiversti ar atsisiųsti sekančiais formatais:
 
PDF 
 
fotografinė kopija PDF 
 
Web / html 
 
Internetinė talpykla Box: