ZENONAS IVINSKIS
 
LIETUVOS IR APAŠTALŲ SOSTO SANTYKIAI
 
AMŽIŲ BĖGYJE
 
Atspaudas iš
 
Suvažiavimo Darbu IV t. 117-150 psl.
 
ROMA 1961
I. Įvadas — trys laikotarpiai.
 
II. Lietuvos sąlytis su Roma ir su krikščionybe vokiečių ordino agresijos šimtmečiuose.
 
III. Lotynišką krikštą priėmusios Lietuvos santykiai su Apaštalu Sostu iki XVI amž. antros pusės.
 
IV. Lietuvos santykiai su Roma po Tridento koncilijos iki Respublikos galo.
 
       1. Nuncijai ir jų pranešimai apie Lietuvą Romai.
 
       2. Lietuvos vyskupų reliacijos ir ju vizitai Ad Limina Apostolorum.
 
       3. Lietuvos-Lenkijos respublikos atstovas Romoje ir kiti ryšiai su Apaštalu Sostu.
 
V. Trumpos išvados.
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Straipsnis PDF formatu: