VIKTORAS GIDŽIŪNAS
 
PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ - BERNARDINŲ
 GYVENIMAS IR VEIKLA LIETUVOJE XV IR XVI AMŽ.
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų IX t. 35-134 psl.
 
ROMA 1982
I. BERNARDINŲ GYVENIMAS LIETUVOJE
II. BERNADINŲ VEIKLA LIETUVOJE
 

Knyga PDF formatu: 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX