LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI VI
 
ROMA 1969
 
Nuorodos į Metraščio straipsnius PDF formatu:
 
PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
 
TEOLOGIJOS SEKCIJA
 
FILOSOFIJOS SEKCIJA
 
TEISĖS MOKSLO SEKCIJA
 
ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
POLITINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 
PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS SEKCIJA
 
TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
LITERATŪROS IR KALBOS MOKSLO SEKCIJA

PDF   Fotografinė kopija    internetinė talpykla BOX