KONSTANTINAS AVIŽONIS
 
RINKTINIAI RAŠTAI II
 
ROMA 1978
Antrame Rinktinių Raštų tome pateikiama skaitytojams iš istoriko prof. dr. Konstantino Avižonio mokslinio palikimo trys plačios istorinės studijos : 1. Lietuvos Statutai, 2. Baudžiavų istorija Lietuvoje, 3. Ūkio istorijos pagrindai ir 4. Jo sudarytas Lietuvos istorijos terminų žodynas, kuriame yra surinkti Lietuvos socialinės, ekonominės ir politinių mokslų istorijos terminai svetimomis kalbomis: lotynų, lenkų, rusų, vokiečių.

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX