Dr. JUOZAS JAKŠTAS
 
MAŽOSIOS LIETUVOS APGYVENDINIMAS IKI XVII AMŽIAUS PABAIGOS
 
ROMA 1970
    T U R I N Y S
 
Prakalba III
 
I. Žvilgsnis į Mažosisos Lietuvos istoriografiją 1
 
     1. Seniausios pažiūros į Mažosios Lietuvos gyventojus 1
     2. Mažlietuviai čiabuviai ar imigrantai ? 7
     3. Suklestėjęs lietuvių imigracijos mokslas 12
     4. Pasipriešinimas lietuvių imigracijos mokslui 32
     5. Tarybinė istorijografija apie Mažąją Lietuvą 47
     Summary 47
 
II. Mažosios Lietuvos kraštovaizdis Kryžiuočių Ordino nukariavimų metu 51*
 
III. Mažosios Lietuvos gyventojai Ordino metu 65*
 
     1. Mažosios Lietuvos užkariavimas 65*
     2. Vakarinė Nadruvos siena 74*
     3. Apie tariamą Nadruvos ir Skalvos gyventojų išnaikinimą . . . 76*
     4. Nadruvos gyventojai Ordino metu 79*
     5. Skalvos gyventojai Ordino metu 87*
 
IV. Rytinė Mažoji Lietuva ginčuose dėl sienų 93*
 
V. Mažoji Lietuva XVI-XVII amžiuje, ypač jos kolonizacija 98*
 
     1. Pereinamasis laikotarpis 98*
     2. Prūsijos kunigaikštijos laikai 100*
     3. Čiabuviai ir imigrantai 114*
     4. Kurfiurstijos laikai 118*
 
Baigiamasis žodis 121*
Summary
 

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX