Dr. JUOZAS GIRNIUS
 
ISTORINĖ KRIKŠČIONIŲ ATSAKOMYBĖ
 
KRIKŠČIONIŠKOJI ATSAKOMYBĖ ISTORINĖJE LAIKO TĖKMĖJE
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu V t. 29-73 psl.
 
Roma 1964
 
1. Žmogaus ir istorijos santykis
2. Krikščioniškųjų viduramžių grįžimo ilgesys
3. Kultūros naujaisiais amžiais « supasaulėjimo » baimė
4. Krikščioniškoji laisvė ir atsakomybė ateities perspektyvoje
5. Išvados
 
Iš visu istorinės krikščioniu atsakomybės svarstymu plaukia trys pagrindinės išvados :
 
Nesijausti tiesos savininkais, visada iš anksto teisiais.
Ieškoti visur tiesos, o ne kitų klaidų.
Turėti drąsos imtis sprendimų, nelaukiant, kol kiti kelius išbandys.

 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX