JONAS ANDRULIS
 
PROFESORIUS STEPAS KAIRYS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 559-561 psl.
 
ROMA 1970

PDF:    Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX