DR. JUOZAS JAKŠTAS
 
LIETUVOS AUŠRINĖ ISTORIOGRAFIJA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 221-240 psl.
 
ROMA 1974

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX