ZENONAS IVINSKIS
 
ŽEMAIČIU (MEDININKU) VYSKUPIJOS ĮKŪRIMAS (1417) IR JOS REIKŠME LIETUVIU TAUTAI (1417-1967)
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 55-132 psl.
 
ROMA 1972
I. Bulė « Lituanorum gente » — Žemaičių vyskupijos išskirstymas — Istoriografija apie ją
II. Sunkus Žemaitijos kelias į krikščionybę kryžiuočių kovų akivaizdoje
III. Konstancos bažnytinis susirinkimas ir žemaičių skundas
IV. Medininkų vyskupijos įkūrimas ir jos pirmieji sunkumai
V. Valdovų vaidmuo Medininkų vyskupiją steigiant ir jos didžiųjų vyskupų reikšmė
VI. Bibliografija Žemaičių krikšto ir Žemaičių (Medininkų) vyskupijos istorijos klausimu: šaltiniai ir literatūra

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX