LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI VIII
 
ROMA 1974
    T U R I N Y S (Straipsniai - nuorodos į PDF failus)
 
     Pilnaties posėdžių paskaitos
   Teologijos sekcija
     Filosofijos sekcija
     Literatūros ir kalbos mokslo sekcija
     Istorijos mokslų sekcija
     Architektūros ir meno sekcija
     Socialinių mokslų sekcija
     Psichologijos mokslų sekcija
     Pedagogikos sekcija
     Teisės, politikos ir ekonomikos sekcija
     Medicinos sekcija
     Gamtos ir tiksliųjų mokslų sekcija
 

PDF:  Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX