LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI IX
 
ROMA 1982
     T U R I N Y S (nuorodos į PDF straipsniu)
 
     PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
     
     TEOLOGIJOS SEKCIJA

     ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

     PSICHOLOGIJOS-PEDAGOGIKOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
    ARCHITEKTŪROS IR MENO ISTORIJOS SEKCIJA
 
     GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 
     LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS SEKCIJA
 
 

PDF:  Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX