AUGUSTINAS RUBIKAS
 
HIERARCHIJA IR PASAULIEČIAI
 
MINTYS APIE HIERARCHINĖS KUNIGYSTES POBŪDĮ IR JOS SANTYKĮ SU BENDRĄJA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 161-200 psl.
 
ROMA 1972
 
I. Bendroji kunigystė
II. Tarnaujančioji kunigystė

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX