ALEKSANDRAS RUŽANIEC - RUŽANCOVAS
 
LIETUVIŲ IŠEIVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ KNYGA
 
Atspaudas iš 
L. K. M. Akademijos Metraščio I tomo 225-272 psl.
 
Roma 1965
     Skyriai
21 Natūrinė teologija
22 Šventasis raštas
23 Dogmatinė teologija
24 Praktinė teologija
25 Ganytojiškoji teologija
26 Bažnytinė teologija
27 Bažnyčios istorija
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX